Статия: Войната в Украйна и балансовият акт на България

В статия за Eurozine д-р Румена Филипова анализира защо и как позиции в подкрепа на провеждането на ‘балансирана’ и ‘неутрална’ политика отново намират израз в България в контекста на войната в Украйна. Дългосрочното обяснение за българската амбивалентност по отношение на идентичност и политика и възможностите за промяна са базирани на изводите от книгата на д-р Филипова ‘Constructing the Limits of Europe. Identity and Foreign Policy in Poland, Bulgaria, and Russia since 1989’. Можете да прочетете цялата статия на английски език тук или на български език в Либерален преглед тук