Блог: Преодоляване на теоретичните и емпирични разделителни линии в проучванията на демокрацията

В блог пост за Европейския консорциум за политически проучвания, д-р Гергана Димова аргументира необходимостта от преодоляване на дисциплинарните разделения между сравнителна политика и теории на демокрацията. Холистичният подход ще прецизира и подсили както теоретичните допускания, така и емпиричните доказателства в анализирането на демокрацията. Можете да прочетете целия текст (на английски език) тук