Д-р Румена Филипова коментира конфликта между Запада и Русия по отношение на Украйна по ТВ Европа

В интервю за ТВ Европа д-р Румена Филипова коментира, че настоящият конфликт трябва да бъде интерпретиран през призмата на историческото развитие на отношенията между Запада и Русия след 1989 г. Различията спрямо разширението на НАТО са израз на идейна несъвместимост. Москва реагира емоционално на разширението на Северноатлантическия алаианс, както и на базата на стереотипи от времето на Студената война, търсейки своята роля в Европа. В същото време, Китай следи внимателно конфликта, оценявайки готовността на Запада да защити Украйна. Така Пекин си прави изводи за възможните западни действия спрямо Тайван. Можете да прочетете и чуете репортажа тук