Блог: Необходим е глобален и многоаспектен отговор на дезинформацията

Д-р Румена Филипова взе участие в международната програма за гостуващи лидери (IVLP) на тема медийна отговорност във времена на дезинформация, организирана от Държавния департамент на САЩ.

В блог пост за CRDFGlobal, д-р Филипова представя основни изводи от дискусиите между водещи американски медийни специалисти и участници в програмата IVLP за това как най-ефективно можем да се справим със значителните предизвикателства пред свободата на словото. Можете да прочетете блог поста (на английски език) тук