Нова книга: „Constructing the Limits of Europe: Identity and Foreign Policy in Poland, Bulgaria, and Russia since 1989“

Новата книга на д-р Румена Филипова „Constructing the Limits of Europe. Identity and Foreign Policy in Poland, Bulgaria and Russia since 1989“ е обявена в пролетния каталог на издателството на Колумбийския университет (стр. 84). Дата на публикуване: 30 април 2022 г. 

Авторът изказва специални благодарности на редактора д-р Андреас Умланд, авторите на предговора към книгата, професор Харалд Видра (Кеймбридж) и д-р Гергана Янкова-Димова (Оксфорд/Институт за глобални анализи), рецензентите професор Марк Н. Кац (Джордж Мейсън) и професор Нийл МакФарлън (Оксфорд).

Книгата се ръководи от основния въпрос, който определя проучванията, работата и личните търсения на Румена Филипова: защо държавите от Централна и Източна Европа се различават толкова значително помежду си в своята политическа, икономическа и международна трансформация след края на комунизма? Защо Полша, България и Русия се характеризират с три различни тенденции в своята евроатлантическа интеграция? Отговорът, който книгата дава, се корени във фактора „идентичност“:  културно и исторически обусловени концепции за Европа, базирани на националните и субрегионални идентичности в ЦИЕ, продължават да намират израз и в периода след 89 г., оказвайки влияние върху сформирането на външнополитически позиции. 

На основата на този аргумент книгата:

– поставя фокус върху важността на идейните фактори в международните отношения и предоставя нова концептуализация на конструктивистката теория.

– развива интегрирана методология, обединяваща елементи от позитивизма и постпозитивизма, спорове между които представляват продължителна разделителна линия в социалните науки.

– насочва към идеята, че преосмислянето на Европа в наши дни трябва да започне от опита на централно и източноевропейските държави през последните три десетилетия, чиито различни визии за „Европа“ характеризират процеса на определянето на границите на общото европейско семейство.