Д-р Гергана Димова се присъединява към редакционния съвет на списанието Democratic Theory

Д-р Гергана Димова е асоцииран редактор в академичното списание Democratic Theory. Изданието насърчава иновативни, мултидисциплинарни, глобални анализи на основните въпроси, свързани с изследванията на процеса на демократизация.