Доклад: Китайският „корозивен“ капитал в България и Румъния

Публикацията е част от поредицата “Авторитарен корозивен капитал в Централна и Източна Европа” (Authoritarian Corrosive Capital in CEE series) с редактор Централноевропейския институт за азиатски изследвания (Central European Institute of Asian Studies – CEIAS) и финансовата подкрепа на Центъра за международна частна инициатива (Center for International Private Enterprise – CIPE).