Обзорен доклад 4: Противодействие на дезинформацията. Оценка на институционалния подход на правителствено ниво

IGA публикува новия си обзорен доклад „Противодействие на дезинформацията. Оценка на институционалния подход на правителствено ниво“ (“Countering Disinformation. An Evaluation of the Institutional Approach of Governments”). 

Докладът предоставя сравнителен анализ на най-значимите държавни агенции за борба с дезинформацията и чуждото влияние, визирайки опита от САЩ, ЕС, Германия, Франция, Швеция, Украйна, Тайван. Анализът разглежда съответния институционален подход на тези агенции, фокусирайки се върху структурата, ресурсите, предмета на дейност, методологическата ориентация и комуникационната стратегия (хоризонтално предоставяне на експертиза между правителствените структури и/или вертикална комуникация с публиката).