IGA посрещна студенти от САЩ на обучителен обмен

IGA имаше удоволствието да посрещне студенти от САЩ на обучителен обмен в Германия, България и Гърция. Д-р Румена Филипова изнесе лекция, която се фокусира върху три основни теми:

  • руското влияние върху историческите представи на българите (на базата на проруски уклон в съдържанието на учебниците по история, политиките спрямо монументалното наследство от комунистическата епоха и руската историческа дезинформация);
  • общественото мнение в България по отношение на Русия, стратегическата ориентация, демокрацията в контекста на вижданията в останалите държави от Централна и Източна Европа;
  • начини за изграждане на ефективни стратегически комуникации за държавна и обществена устойчивост. 

В последвалата активна дискусия се повдигнаха въпроси, сред които причините за антидемократичните възгледи на младите в България и възможностите за преодоляване на политическото и обществено разделение.