Д-р Румена Филипова в интервю за TRT World за съставянето на новото правителство

В интервю за TRT World председателят на IGA анализира съставянето на новото правителство в България, включително основните външнополитически цели, потенциалните политически рискове, както и начини за справяне с проруското предизвикателство.