Доклад: Beyond the Dumpling Alliance

IGA участва в новото проучване на Централноевропейския институт за азиатски изследвания, което предоставя сравнителен анализ на отношенията между Тайван и 12 държави от Централна и Източна Европа. Главите в доклада представят тенденции, свързани с Тайван в политическата, икономическата и обществената сфера на всяка от разглежданите страни. Анализът също така демонстрира начините, по които политиките на държавите от ЦИЕ спрямо Тайван се вписват в подхода им към Китай.

Главата за българо-тайванските отношения показва ограничено икономическо и дипломатическо взаимодействие; недостатъчно политическо разбиране за динамиката на събитията в Тайванския проток; и стриктно придържане на София към принципа за единен Китай, което поставя България в противоречие с Евроатлантическите й партньори.