Конференция на Мета: „Експерти по дезинформация в ЦИЕ“

Барбара Бачова участва в конференция, организирана от технологичната компания Мета, на тема „Експерти по дезинформация в ЦИЕ“. Събитието се състоя на 16 ноември във Варшава и се фокусира върху разпространението на дезинформация в Централна и Източна Европа по време на войната в Украйна.

Водещи мозъчни тръстове и неправителствени организации взеха участие в конференцията, както и ръководители на управлението на съдържание в Мета, включително Майкъл Марандо, глобален директор за политики за съдържанието. Дискутираха се политиките на Мета за борба с мисинформацията и дезинформацията заедно с представители на членове на програмата на Фейсбук за проверка на фактите. Обсъди се въпросът за това кога Мета взема мерки срещу постове/потребители и в кои случаи потребителите не подлежат на проверка на фактите заради специален статут (например политически дейци). Тенденции, които са специфични за региона, бяха фокус на дискусиите, но същевременно Мета предупреди срещу тренд на „хиперлокалност“ (политики, които са твърде специфични за даден географски регион).