Панелна дискусия: Противодействие на дезинформацията в публичната сфера

Стпендианти на IVLP Impact Awards обсъдиха проектите си и начините за изграждане на обществена устойчивост спрямо дезинформацията и фалшивите новини чрез медийна грамотност в панелна дискусия на 19 октомври 2022 г., организирана от Meridian International Center.

Д-р Румена Филипова модерира дискусията с Дебора Пеци, проектен мениджър в неправителствената оранизация Democracy Plus, Косово, и Игнаци Немчицки, председател на фондация „Бронислав Геремек“ и „Акция Демокрация“ в Полша. Откроиха се три основни извода. Първо, изграждането на медийна грамотност е многоаспектна задача, която включва преподаването на дигитални компетенции (например за това как функционират алгоритмите в социалните мрежи), както и разпознаването на дезинформация. Обученията по медийна грамотност трябва да отговарят на еволюцията на методите за преподаване и нуждите на учениците, свързани с атрактивен и интересен учебен материал. Второ, трябва да има диференциран подход към различните уязвимости на възрастовите групи, като същевременно се има предвид, че дезинформацията е заплаха за всички. Трудността в това да се променят дълбоко вкоренени възгледи означава, че създаването на устойчивост към дезинформация може да е най-ефективна в тези групи от обществото, които са амбивалентни, тоест нямат дълбоко установени виждания. Трето, социалните медии съдържат не само предизвикателства, но и възможности за овластяване и справяне с пасивността на гражданите.