Международен интердисциплинарен семинар: Информационни проблеми в политиката, медиите и историческата памет

Д-р Румена Филипова взе участие в международния интердисциплинарен семинар „Информационни проблеми в политиката, медиите и историческата памет“, организиран от ICDS-Международен център за отбрана и сигурност (Естония) и Bundeszentrale für politische Bildung (bpb)/Федерална агенция за политическо образование (Германия). Конференцията се състоя между 21 и 25 септември 2022 г. в Лауласмаа-Талин, Естония. 

Основни теми на дискусията се фокусираха върху историческите наративи като част от пропагандните войни; въпроса за колониализма в руската война срещу Украйна; инструментализацията на паметта в балтийските държави; руската дезинформация и въприятията на Запад. Изводът, който се открои в дебата, е, че трябва да има по-добро познаване на перспективите на държавите от Централна и Източна Европа, както и вътрешноевропейско разбиране за разликите в историческата памет. Предстои публикуването на доклад и организирането на инициативи, насочени към политически лидери в Европа.