Встъпителна конференция към Партньорство „Три морета“: Гледните точки на Австрия и България

Институтът за глобални анализи се присъедини към Партньорството „Три морета“ – платформа за сътрудничество, координирана от Варшавския институт. Партньорството обединява изследователски институти от държави членки на Инициативата „Три морета“ с цел развиване и прилагане на идеи за обществено и политическо сътрудничество в региона.

Във встъпително онлайн събитие, което се провече на 24. август 2022 г., Лиляна Шмех (вицепрезидент на Варшавския институт), д-р Румена Филипова и д-р Ливия Бенко (научен сътрудник към Austrian Institute for European and Security Policy) обсъдиха австрийските и българските възгледи спрямо Инициативата „Три морета“ и бъдещите перспективи за взаимодействие. В България Инициативата все още не получава достатъчно силна подкрепа, като русофилски и националистически политически и социални кръгове демонстрират резервираност или явно противопоставяне на „Три морета“. Необходим е много по-устойчив вътрешен диалог и промотиране на Инициативата, така че да се създаде оценка на политическо и бизнес равнище за важните възможности, които тя предоставя в областта на инфраструктурата, дипломацията и регионалното сътрудничество, борбата с дезинформацията и осигуряване на дигитална свързаност. От своя страна, Виена възприема Инициативата като възможност за задълбочаване на кохезията в Европа и засилване на ролята на Австрия като мост между източните и западните членове на ЕС.