Д-р Пламен Иванов пред вестник „Капитал“

В интервюта за вестник „Капитал“ д-р Пламен Иванов анализира основни тенденции и перспективи пред британската икономика. Той идентифицира сложна съвкупност от фактори, които могат да имат негативен икономически ефект, включително продължаващите търговски трудности с Европейския съюз, недостиг на работна сила и растящата инфлация. В енергийния сектор нестабилният пазар на енергия на дребно, недостатъчните ресурси за социални грижи и проблеми във веригите за доставки ще увеличат енергийните сметки на домакинствата. Можете да прочетете пълния текст на интервютата тук и тук